Om koret
Dirigenten
Ny sanger
Repertoire
Kontakt os
Her holder vi til
GalleriET
Koncerter

Tårnbykorets historie

Gennem snart 75 år har Tårnbykoret været et meget levende, aktivt og flittigt kor. Altid mange sangere, dygtige dirigenter og akkompagnatører. Når man bladrer i Tårnbykorets scrapbøger, programmer og protokoller får man et levende indtryk af dette.

Tårnbykoret har gennem årene ikke alene optrådt på Amager i de fleste festsale på skolerne og øens kirker, Tårnby Rådhus, Kastrup Bio, Den Blå Planet, men også på Københavns Rådhus, Tivoli og på Bakken. Flere byer på Sjælland har haft bud efter koret, ligesom koret har været på rejser i de nordiske lande og på Malta.

Hvordan er Tårnbykoret opstået?

Ideens fader var nu afdøde Georg Haack, som i den mørke tid under krigen blev leder af aftenskolen i Tårnby (Arbejderskolen), hvor han dannede ”Arbejderskolens elevforening”. Det var her kimen blev lagt til et sangkor på Amager, som senere skulle blive til Tårnbykoret.

Korets første dirigent blev Børge Jacobsen, der var organist på Amager. Under hans ledelse kom der hurtigt gang i sangøvelserne og allerede i 1945 havde koret sin første optræden. I 1946 blev der fremsat ønske om, at koret skulle være en selvstændig forening. Det fik navnet ”Taarnby blandede kor”. I 1965 ændredes navnet atter til det nuværende ”Tårnbykoret” med bolle-å.

I 12 år ledede Børge Jacobsen koret. Han efterfulgtes af Carrit Værgmann, der var leder af Korsvejens pigekor. Så fulgte organist Niels Henrik Nielsen og organist Erhard Christensen.

I 1966 overtog Børge Jacobsen igen koret, selv om han var flyttet til Virum, indtil 1973 til en alt for tidlig død. Anne Bechmann overtog koret indtil 1974, hvor musikchef ved den Kgl. Danske Livgarde Uffe Agerschou overtog ledelsen. Det var et godt valg, da han udvidede korets repertoire med musicalmelodier og populær underholdningsmusik og førte koret frem til mange succes koncerter, som bl. a. medførte, at koret ofte medvirkede i radio og TV. Også han fik en al for tidlig død i 1981.

Så fulgte pianisten og sangpædagogen Margot Keller som korets dygtige dirigent indtil 1984. Her overtog Lars Jensen dirigentposten. Han begyndte sin musikalske løbebane i Tivoligarden og dirigerede flere kor og orkestre. Han var en meget inspirerende dirigent, der videreudviklede koret og afleverede mange flotte koncertpræstationer. Han stoppede som dirigent i december 1998.

I 37 år var organist Viggo Iversen akkompagnatør. I 1991 blev han afløst af Jens Trygve Dreier.

Fra 1999 overtog musikstuderende Susanne Berg koret. Hun var forlovet med kapelmester Peter Ettrup Larsen, som hun senere blev gift med. Peter var ofte vikar for Susanne og var korets faste akkompagnatør. Susanne stoppede i juni 2001, da hun nu skulle hellige sig sine studier. Fra august 2001 blev dirigentposten overtaget af Pia Dahl, der efter en stor musikalsk løbebane i Jylland var flyttet til København, hvor hun skulle studere videre. Palle Berg var akkompagnatør og blev i 2004 afløst af Michael Due.

Det var Pia Dahl der førte koret frem til 60 års fødselsdagskoncerten i Kastrup Bio søndag 7. november 2004, konferencier var Poul Beck. Ved udgangen af 2004 fik Pia Dahl job i Odense og derefter overtog Anne Schwartz Poulsen podiet i et års tid.   

Nu gik koret en urolig tid i møde med skiftende dirigenter, heldigvis var Michael Due korets faste støtte, og i perioder fungerede han både som pianist og korleder. Michael Due er organist og mandag, som er korets øvedag, er Michaels eneste fridag,  han havde meget brug for at kunne slappe af en dag om ugen, så i september 2007 forlod han koret. 

September 2007 var koret heldig, en ung dygtig pige, Anne Jonstrup, sagde ja til at være korleder, og Trygve Dreijer, kom tilbage til os som akkompagnatør. Anne Jonstrup valgte, efter at have fået nyt job, med beklagelse at forlade os, og dirigerede os sidste gang ved koncerten i Bomi Parken den 25 maj 2009.

Vores nye (unge) dirigent blev Christian Lisdorf. Vores 65 års fødselsdagskoncert afholdtes den 22 november 2009 under ledelse af Christian og med Trygve på flygel i en fyldt hal i Tårnby Rådhus. Koncerten var ganske vellykket og blev præsenteret  af vores veloplagte konferencier Georg Julin. 

I april 2011 valgte vores pianist Trygve Dreijer på grund af travlhed at forlade os. Vi var dog atter heldige at få Frederik Malmqvist, der flere gange dygtigt havde vikarieret hos os, til at overtage pianistjobbet.

Christian Lisdorf forlod os januar 2013, han ville gerne prøve noget nyt. Efter ham kom Nadja Aristoff, hun var hos os i nogle måneder.

Frederik Malmqvist fik en kæreste, der var fra Polen, så han tog med hende i maj 2013, suk. suk. - Nå det var ikke så galt endda, for nu kom der en sød og dygtig ung kvinde, Ida Andersson. Ida gik på konservatoriet på det tidspunkt og har afsluttet pianisteksamen juni 2014. Ida har også været på korlederkursus, og klarer fint en øveaften alene.

Vi skulle igen have en ny dirigent, og igen var vi heldige! Christoffer Holmriis Steffansen ringede til vores formand, han ville gerne prøve os, og vi vandt!! Christofferer er organist, uddannet på konservatoriet i Aarhus. Han fik løftet korets evne til at afprøve et nyt og mere moderne korværk.

Christoffer førte koret smukt igennem korets 70 års fødselsdag i november 2014. 

Christoffer skulle videre i sit liv med bl.a. rejser. Men han skaffede os heldigvis en kontakt: Ulla Abildgaard, som nu er vores unge, positive og selv smukt syngende dirigent.

I sæson 2018/2019 har vi startet et spændende samarbejde med Tårnby Brandmandsorkester. Vi glæder os til sammen med dem at fejre korets 75 års fødselsdag i november 2019.  


Tekst revideret januar 2019

 


For medlemmer

Nyheder
Korkalender
Bestyrelsen

 

©2006 Tårnbykoret - E-mail dorrittorben@mail.dk